Ing. Svatopluk Sedláček - geodetický software

efektivní řešení geodetické technologie a malých informačních systémů obcí a měst

Čím si získal oblibu uživatelů produkt G-VIEW?

ü Velmi jednoduchá, intuitivní obsluha

ü Snadné využití digitálních map rozličného původu

ü Oboustranná vazba mezi grafikou a databází (katastr nemovitostí)

ü Přijatelná cena, nenáročnost na hardware

Produkt G-VIEW (více viz www) je jednoduchý, ale komfortní grafický prohlížeč vektorových i rastrových map s flexibilní podporou propojení grafických map na databáze, přičemž je zvláště podporováno propojení na databázi katastru nemovitostí (SPI) s možností provádět nad danou databází potřebné filtry a analýzy. Proto je určen především pro obecní, městské a okresní úřady (pozemkové úřady), ale také realitní kanceláře, správce sítí (vodovody, plynovody, atd.). Výhodou produktu jsou nízké nároky na hardware a schopnost pracovat s daty bez jejich předchozí úpravy.

Produkt VKM (základní informace zde) umožňuje nejen vyhodnocení geodetického měření (také zde), ale i tvorbu a údržbu digitálních map, tvorbu geometrických plánů, pozemkových úprav a řadu konverzí mezi vektorovými mapami (podporuje formáty DGN, SHP, VKM, aj.), což je důležité pro využití grafických dat poskytovaných katastrálními úřady (výměnný formát).

5 otázek, aneb 4 x „Proč?“ a 1x „Víte jak?“

Proč byste při tvorbě geometrického plánu měli vyplňovat všechna okénka v tabulkové části, když se vám může vyplněná tabulka výkazu výměr sestavit z kresby sama?

Proč je lepší tvořit kresbu mapy v geodetickém prostředí se seznamem souřadnic, než v obecném produktu CAD?

Proč byste si měli pamatovat spoustu čísel vrstev a grafických atributů, když stačí kresebný prvek označit jeho významovým atributem, např. hranice parcely?

Víte, jak přetransformovat výkres do jiné souřadnicové soustavy?

Proč nedoplnit svou technologii právě o to, co vám v ní chybí?

Ing. Svatopluk Sedláček, Vedlejší 4, 625 00 Brno, mailto:ssedlacek@volny.cz, tel 05 4735 2896, 0602 764685

viz též Aktualita200202.htm


O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 09.01.2007 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů