Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Geodetický program VKM a export VFK do ISKN

Zde se nachází odpovědi na nejčastější otázky týkající se exportu geometrických plánů do VFK pro ISKN. 
Formulář pro zadání dalších dotazů  Informace o školeních  Stažení nové verze Pracovní postup při GP Objednávka

Jak je to s novou verzí programu VKM obsahující export do VFK pro ISKN?

Nová verze již je k dispozici na našem webu ke stažení od 5.12.2005. Na exportních funkcích proběhlo testování na rozmanitých datech. Dá se tedy říci, že export pro ISKN je ověřen. 

Bude se za novou verzi muset něco platit?

Poskytování nové verze s exportem pro ISKN se řídí stejnými pravidly, jako poskytování nových verzí až doposud. Znamená to, že uživatel, který pořídil produkt VKM nebo Upgrade produktu VKM v průběhu posledních 12 měsíců, má tuto aktualizaci bezplatně. U ostatních uživatelů je použití nových verzí vázáno na zakoupení Upgrade produktu. 

Znamená to, že cena Upgrade se bude měnit?

Pro upgrade byly stanoveny s platností od února 2006 dvě ceny, a to nižší cena totožná s dosavadní cenou 4 200 Kč při pořízení upgradu produktu pořízeného před 18 nebo méně měsíci, nebo vyšší cena 5 600 Kč při pořízení upgrade produktu pořízeného před více než 18 měsíci.  Náklady na vývoj, zejména v souvislosti s tvorbou GP pro ISKN nejsou zanedbatelné a očekáváme, že v tomto směru náklady ještě budou. Podrobnosti jsou uvedeny v našem ceníku.

Jak se bude muset změnit způsob práce geodeta při zpracování GP?

Výhodou dosavadních uživatelů programu VKM je, že styl práce se příliš moc nezmění, pokud až dosud vyhotovovali GP v programu VKM korektně podle návodu. Základní principy práce zůstávají zachovány, tedy nakreslení GP pomocí grafických elementů obsahujících významové atributy, automatizované vytvoření tabulkové části GP s možností případné editace výměr a dalších doplňujících údajů. Bude ovšem kladen ještě větší důraz na korektnost postupu při tvorbě GP. Blíže viz PracovniPostup.htm.

(Podrobněji viz funkce VKM.)


Jsou někde oficiální informace ČÚZK?

Ano: Zde


Pokud Vás zajímá nějaká otázka, která zde nebyla zodpovězena, prosím uveďte ji zde:

Vaše jméno:      (povinné)

Firma:          (není povinné)

E-mail:       (nutno vyplnit pro případné upřesnění dotazu a pro odpověď)

 

 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 31.10.2006 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů Starší verze