Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Konference VKM 2017

Informace o plánovaných termínech konference k produktu VKM v roce 2017 z hlediska starých i nových funkcí, a to navazujících po letech na novou vyhlášku, problematika číslování bodů, výpočtů výměr, využití rastrů, WMS serverů, pozemkových úprav, WSGP a dalších
Formulář pro rezervaci místa na školení Všeobecné informace o VKM a NVF Stažení nové verze  Pracovní postup při GP

Poté, co máme za sebou snad nejradikálnější změny (viz Informace o VKM verze 5 a změnách od 1. 1. 2014) od ledna roku 2006, kdy začalo být nutné vytvářet export dat geometrických plánů ve formátu VFK pro ISKN, a po  vyhlášce 164/2009 Sb. a s ní související problematikou dvojích souřadnic lomových bodů na hranách objektů katastrální mapy, tedy balíček vyhlášek z 1. 11. 2013 s účinností od 1. 1. 2014, a následných legislativních úpravách program VKM ve svém vývoji sledoval nastalé změny. To mělo dopad na celou řadu inovací programu VKM, např. nový vzhled geometrických plánů, reakce na nové číslování bodů a výpočty výměr ze souřadnic lomových bodů. Postupně se také mění požadavky katastrálních pracovišť na obsah výstupního soubori ve výměnném formátu. Také se objevuje možnost komunikace s katastrálními pracovišti prostřednictvím webové služby WSGP

Proto podle již zažitého zvyku pokládáme za nejúčinnější realizovat společná lednová setkání, abychom tím minimalizovali konání individuálních školení, která bychom kapacitně nezvládali. Nově tato setkání označuji jako "konference", protože jejich forma se trochu změní.

Termíny: Vypsali jsme zatím 3 termíny, a to 12. 1. ,  19. 1.  a 26. 1. (čtvrtky) 2017 vždy v 9:15 hod. Hlavní náplní tedy budou postupy při zpracování geometrického plánu a informace o WSGP a samozřejmě také o dalším osudu programu VKM. Konference proběhne interaktivní formou v učebně B209 na ústavu geodézie VUT FAST, Brno, Veveří 95. Prostor bude i pro diskusi, otázky a odpovědi. Každý účastník bude moci ověřit postup přímo na počítači. Předpokládaný rozsah 5 hodin. Cena pro každého účastníka 700 Kč + DPH (celkem tedy 847 Kč včetně DPH 21 %). Počet přítomných je limitován. Proto prosíme o předběžnou rezervaci na níže uvedeném formuláři nebo telefonicky. Potvrzení registrace vám zasílat nebudeme, kontaktovat vás budeme pouze v případě, že daný termín bude již příliš obsazený.

Při větším zájmu o školení i nadále preferujeme školení společná před individuálními.

Jak najít místo školení, učebnu B209?


Rezervace účasti na školení:

(Rezervaci již nelze provést, protože školení již proběhlo)

Rezervace je potřebná kvůli kapacitě školící místnosti. V případě většího počtu příchozích mají přednost ti, kteří si účast předem rezervovali, resp. uhradili předem účastnický poplatek 847 Kč na účet 231947621/0100 s variabilním symbolem IČO organizace. 

Termín:      (všechny termíny již proběhly, nelze se přihlásit)

Vaše jméno:      

Firma:    

IČO:

E-mail:       (doporučujeme vyplnit pro případné upřesnění termínu)

Poznámka:    
              (velmi doporučujeme vyplnit pro specifikaci Vašeho individuálního zájmu, čemu bychom se měli zvláště věnovat)

 

 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 21.02.2017 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů