Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Konference VKM 2020

Informace o plánovaných termínech konference k produktu VKM v roce 2020 z hlediska starých i nových funkcí, k nedávným změnám vyvolaným GDPR, využití rastrů, WMS serverů, WSGP a dalších
Formulář pro rezervaci místa na školení Všeobecné informace o VKM a NVF Stažení nové verze  Pracovní postup při GP

Za námi je období určité nejistoty ohledně vývoje VKM, pomalu ale jistě se daří reagovat na potřeby a připomínky uživatelů, na drobné úpravy a změny rozhraní s ČÚZK (formát VFK). Také bylo nutno přizpůsobovat aplikaci pro komunikaci s katastrálními pracovišti prostřednictvím webové služby WSGP. Další úpravy si vyžádala aplikace GDPR do vydávání dat ve výměnném formátu.

Proto podle již zažitého zvyku pokládáme za nejúčinnější realizovat společná lednová setkání, abychom tím minimalizovali konání individuálních školení, která bychom kapacitně nezvládali. Podobně jako v předešlých letech tato setkání označuji jako "konference", protože jejich forma se trochu změnila oproti klasickému školení.

Termíny: Vypsali jsme zatím 3 termíny, a to 16. 1. ,  23. 1.  a 30. 1. (čtvrtky) 2020 vždy v 9:30 hod. Hlavní náplní tedy budou postupy při zpracování geometrického plánu, dopady GDPR a samozřejmě také o dalším osudu programu VKM. Konference proběhne interaktivní formou v učebně B209 na ústavu geodézie VUT FAST, Brno, Veveří 95. Prostor bude i pro diskusi, otázky a odpovědi. Každý účastník bude moci ověřit postup přímo na počítači. Předpokládaný rozsah 5 hodin. Cena pro každého účastníka 700 Kč + DPH (celkem tedy 847 Kč včetně DPH 21 %). Počet přítomných je limitován. Proto prosíme o předběžnou rezervaci na níže uvedeném formuláři nebo telefonicky. Potvrzení registrace vám zasílat nebudeme, kontaktovat vás budeme pouze v případě, že daný termín bude již příliš obsazený.

Při větším zájmu o školení i nadále preferujeme školení společná před individuálními.

Jak najít místo školení, učebnu B209?


Rezervace účasti na školení:

Rezervace je potřebná kvůli kapacitě školící místnosti. V případě většího počtu příchozích mají přednost ti, kteří si účast předem rezervovali, resp. uhradili předem účastnický poplatek 847 Kč na účet 231947621/0100 s variabilním symbolem IČO organizace. 

Termín:      (všechny termíny již proběhly, nelze se přihlásit)

Vaše jméno:      

Firma:    

IČO:

E-mail:       (doporučujeme vyplnit pro případné upřesnění termínu)

Poznámka:    
              (velmi doporučujeme vyplnit pro specifikaci Vašeho individuálního zájmu, čemu bychom se měli zvláště věnovat)

 

 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 17.01.2020 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů