Stručné shrnutí dopadů novely vyhlášky 2022

Aktualizováno 25. 1. 2023

Novela upravuje vzhled některých entit v náčrtech. Aby bylo možné rozlišit tyto situace, byly přidány tyto typy objektů: 1.05nova, 1.05zpřes, 1.09nova, 1.09zpřes, dále pak varianty objektu šetření+ s uvolněnými vazbami na seznam souřadnic, dále pak čára typu universum umožňující plné ovládání vzhledu uživatelem a některé další, viz níže. To si vyžádalo vytvoření nové tabulky "fíčrů" (druhů objektů), což znamená, že u existujících výkresů dojde k jejich automatickému přepočítání IDF (identifikátoru druhu objektu).

Kresba modrou barvou

Pro kresbu modrou barvou (barva číslo 32) jsou automaticky stanoveny tyto objekty: 1.01, 1.07, 1.07GPS, Přehl. bod. pole, Šipka bod.pole, Popis přehl.bopo, Čísla bod.pole Z, Čísla bod.pole Z, Naznač měření, "Oměrné 6". Popisy "Čísla bod.pole" se vkládají přes "Vložení PČB".

Kresba hnědou barvou

Pro kresbu hnědou barvou (barva číslo 171) jsou automaticky stanoveny tyto objekty: všechny varianty objektu "Šetření+", plotů a ohradních zdí, "Uživ.tx. náčrt 2", Osa břemene, osa kolejí, "zs_sloup", "2.18+".

Kresba červenou barvou

Pro kresbu červenou barvou (barva číslo 12) je nově určen popis "Uživ.tx. náčrt 3".

Ostatní případy

Vše ostatní lze řešit pomocí souboru "ZpmzNadRamec.TXT" umístěného ve složce, kde je zpracovávaný výkres. K tomu je nutné mít ve výkresu zaškrtnuté tlačítko GP2014 i "Alternativní černobílá kresba" (respektive "ZPMZ nad rámec"). Pozor jen na moderní textové editory, které bez vašeho vědomí uloží soubor v kódování UTF-8, což program VKM nepředpokládá a mohlo by tím dojít k chybné interpretaci názvů objektů s diakritikou.

Další průběh

Budeme vděční za všechny připomínky a podle možností se je pokusíme implementovat.