Software - Ing. Svatopluk Sedláček

Nabídka pro obce a města

naše řešení GIS zahrnuje:

Třikrát jak s jedinou odpovědí: (3 x jak = 1 o)

Jak zobrazit digitální katastrální mapu?

Jak pohodlně vyhledat informace z katastru nemovitostí?

Jak získávat přehledné informace o území?

Naše prezentační akce

Odpověď: Použijte univerzální grafický prohlížeč a nástroj GIS G-VIEW.

Zdůvodnění: Program G-VIEW je jednoduchý, ale komfortní nástroj GIS a grafický prohlížeč vektorových i rastrových map s flexibilní podporou propojení grafických map na databáze, přičemž je zvláště podporováno propojení na databázi katastru nemovitostí (SPI) s možností provádět nad danou databází potřebné filtry a analýzy. Proto je určen především pro obecní, městské a okresní úřady (pozemkové úřady), ale také realitní kanceláře, správce sítí (vodovody, plynovody, atd.). Výhodou produktu jsou nízké nároky na hardware a schopnost pracovat ve většině případů s daty bez jejich předchozí úpravy. Produkt G-VIEW podporuje nový výměnný formát katastrální mapy (VFK) a umožňuje výpisy LV (listů vlastnictví) i přímý přístup do služby "Nahlížení do katastru" přes internet.

Proč si produkt získal oblibu?

ü Velmi jednoduchá, intuitivní obsluha

ü Snadné využití digitálních map rozličného původu

ü Oboustranná vazba mezi grafikou a databází (katastr nemovitostí)

ü Přijatelná cena, nenáročnost na hardware

 

Reference:

Z každé oblasti vybírám jen některé uživatele:

A) Obce - např. sdružení obcí Politaví a Žďánický les (krátký referát viz GISPolitavi.htm

B) Města - např. město Břeclav

C) Pozemkové úřady - např. Pozemkový úřad Karviná, Ústí nad Orlicí

D) Správci sítí - např. VaK Vyškov

E) Projekční kanceláře - např. BKB, s. r. o.

F) Tvůrci GIS - GEONOVA s. r. o.