Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Jak software VKM podporuje práci s DTM (DMVS)

Informace o funkcionalitě softwaru VKM, která podporuje vytváření a editaci dat pro Digitální technickou mapu krajů (DTM, resp. Digitální mapu veřejné správy DMVS) i exportu do jednotného výměnného formátu XML.

 

Stručně o co jde?

  • nové rozšíření programu VKM 6 pro práci s DTM, 3D a tvorbu GAD
  • zdarma k základní verzi VKM 6 až do konce roku 2024, dále formou ročního pronájmu za výhodné ceny (rozšíření za jednotky tisíc)
  • ekonomické řešení pro menší firmy - pronájem 1 roční licence VKM 6 aktuálně 12 000 kč, množstevní slevy
  • VKM 6 je svébytný SW pro OS Windows - rychlá instalace, nezávislost na jiném CAD nebo GIS SW
  • aktivně je rozvíjena video-dokumentace, viz. dvě ukázky níže
  • vyzkoušejte 1. měsíc zcela zdarma
  • kontakt, ceník, domů (home)

Jak to vše funguje?

Veškerá práce probíhá nad výkresem ve vnitřním formátu programu VKM. Tento výkres může vzniknout mj. importem z již existujícího souboru ve výměnném formátu (XML) nebo z jiných formátů (DGN, SHP, DXF). Pokud výkres vznikl importem z již existujícího souboru DTM (XML), při importu automaticky vznikne databáze, která obsahuje atributy prvků. Při importu z jiných formátů je nutné manuálně založit databázi atributů, aby bylo možné dále editovat tyto atributy. Import z DGN (pokud jde o 2D výkres) umožňuje doplnění souřadnic vrcholů čárové kresby o nadmořské výšky (čili souřadnice Z) ze seznamu souřadnic. To je praktické proto, že (jak předpokládáme) většina geodetického měření se uskutečňuje ve všech 3 souřadnicích určovaných bodů, takže jsou k dispozici 3D souřadnice všech podrobných bodů. Po provedených změnách v kresbě a po editaci atributů je možné vyexportovat výsledný XML soubor ve výměnném formátu.

Je podporována 3D grafika?

Ano. Přestože program VKM byl od počátku koncipován pro klasická mapová díla, tedy pro 2D grafiku (resp. 2.5D grafiku), pro implementaci funkcí nezbytných pro DTM byla editace grafických elementů i jejich vizualizace doplněna o plnohodnotnou 3D grafiku, tedy s možností různě šikmých pohledů.

V jakém stadiu jsou vývojové práce na tomto softwaru?

V tuto chvíli jsou testovány základní součásti "výrobní linky" pro DTM, tedy import z jednotného výměnného formátu, provedení změn grafických prvků, provedení změn či doplnění atributů (popisných informací) a export zpátky do výměnného formátu (kompletního nebo změnového pro GAD). Alternativně je řešen import z jiných formátů spolu se založením databáze atributů s možností nadefinování typů prvků technické mapy (přiřazení podle vrstvy či dalších grafických atributů), je k dispozici analytický nástroj pro hromadné změny "fíčrů".

Tím samozřejmě nepokládáme softwarové práce na podpoře DTM za ukončené. Jsme si plně vědomi toho, že až samotná praxe ukáže, co je dále potřeba. Už i v tuto chvíli víme o funkcích, které bychom rádi postupně implementovali.

Jaké jsou obchodní/licenční podmínky využití programu VKM pro DTM?

Obchodní podmínky vychází z toho, co platí pro samotný program VKM, tedy uděluje se licence softwaru VKM pro použití v danou chvíli jednou osobou na jednom počítači. Více licencí pak analogicky umožňuje použití v danou chvíli příslušnému počtu osob na více počítačích. Podporu DTM a 3D grafiky chápeme jako nadstavbu VKM, která je do konce roku 2024 poskytnuta k platné licenci programu VKM zdarma. Od roku 2025 bude tato nadstavba poskytována formou pronájmu.

Závěrem

Informace zde uvedené jsou platné k datu 20. 5. 2024 a budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Na koho se můžete obracet?

Ing. Svatopluk Sedláček, tel. 602 764 685, e-mail ssedlacek@volny.cz