Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Převodní software XmlRuian pro získání kresby katastrálních map z registru RÚIAN

Co je program XmlRuian? 

Převodní program určený pro 

  • vytvoření databáze kresby ze vstupního XML souboru
  • vytvoření DGN výkresů z obsahu importované databáze, 
  • vytvoření VKD výkresů a databáze kompatibilní s ISKN (výkresy nativní pro VKM a G-VIEW). 

Software XmlRuian umožňuje konverzi dat z veřejného registru RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) do databáze s následným vygenerováním kresby mapy, a to na všech úrovních registru, včetně vygenerování katastrální mapy obce. 

Jako vstupní data slouží soubor ve výměnném formátu (XML) stažený z veřejného dálkového přístupu na serveru ČÚZK. Výstupem je databáze prvků RÚIAN (ve formátu MDB) podle zvoleného obsahu a rozsahu, dále pak volitelně výkresy (formát DGN) podle zvoleného obsahu, tedy např. také výkres obrysů jednotlivých parcel zvolené obce včetně označení parcelními čísly. 

Výsledná databáze může být dále použita např. v softwaru VKM (resp. G-VIEW) pro generování výkresů ve vnitřním formátu tohoto softwaru (formát VKD2), ze kterého je pak možno exportovat jak formát DGN (ve tvaru kompatibilní s ISKN, resp. se softwarem DIKAT), tak formáty SHP a další. Není pak problémem k danému výkresu připojit plnohodnotnou databázi SPI katastru nemovitostí (z formátu VFK). 

Technické podmínky: Software XmlRuian se distribuuje buď jako samostatná aplikace, nebo jako doplněk k aplikaci VKM. V obou případech je software XmlRuian chráněn softwarovou ochranou licenčním souborem obdobně, jako je tomu u softwaru VKM a G-VIEW. 

(Prezentace XmlRuian ke stažení)


 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 22.11.2013 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů