Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Řada produktů G-NET

Ve všech variantách produktu G-NET je použita technologie G-NET pro určení bodů geodetických sítí vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.
Název Popis Vyžaduje
G-NET/WM Program pro vyrovnání geodetických sítí ve zjednodušené a omezené podobě. Vyrovnání je omezeno do 50 určovaných bodů. Zápisník a seznam daných bodů vstupuje přímo z textového souboru, jako výstup slouží řada protokolů a exportní soubor. Celé zpracování probíhá jako průvodce vyrovnáním. Prostřednictvím inicializačního souboru lze provádět nastavení vlastností výpočtu.  
G-NET/WM+ Totéž jako G-NET/WM, ale bez omezení počtu bodů.  
G-NET/WS G-NET pro Windows Standard. Obsahuje kromě základních výpočtů geodetických sítí také editaci a analýzy nad měřenými daty. Poskytuje rozhraní pro nastavení parametrů výpočtů, rozšířené možnosti exportu výsledků včetně uložení do databáze.  
G-NET/WG Grafické zobrazení dat systému G-NET, tvorba přehledky PBPP a další grafické funkce. G-NET/WS
G-NET/WE Podpora etapového měření. Tvorba reportů s testem prostorových změn bodů (možnost volby 2D, 3D, 1D). V kombinaci s produktem G-NET/WG umožňuje graficky prezentovat výsledky měření z etap a prostorové změny. G-NET/WS
G-NET/WK G-Net pro Windows Komplet. Zahrnuje G-NET/WS + G-NET/WG + G-NET/WE.  
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 14.11.2002 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů