Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Produkty řady G-VIEW ® 

Co je to program G-VIEW?

Nástroj pro

  • Využití digitálních map (zejména velkých měřítek) a GIS

  • Rychlou orientaci v databázi katastru nemovitostí v návaznosti na katastrální mapu

  • Výpisy listů vlastnictví (LV) a další výběrové funkce s daty katastru nemovitostí 

  • Jednoduché připojení databázových informací k informacím grafickým

  • Vytváření vlastních grafických souborů s jednoduchou kresebnou (textovou) náplní

  • Snadnou, a přitom pružnou prezentaci grafických dat včetně komfortního průvodce tiskem

Základní funkcí produktu je prohlížení (VIEW) digitálních map, přičemž jde o prohlížení s možností přesných odměřování délek a ploch v exaktních souřadnicích příslušného souřadnicového systému (v Geodetickém systému, proto G-VIEW), produkt může takto sloužit jako  jednoduchý GIS (Geograficky orientovaný Informační Systém). O jeho využití viz Pro Obce, podrobnější popis zde.

Program je schopen zobrazovat jak soubory rastrové (SID, BMP, RLE, TIF, RAS, CIT, COT, JPG...), tak soubory vektorové (DGN, DXF, SHP, VKD, VKM, VFK, OBR, GMP, výstupy pro plotr v HPGL), navíc také bodové databáze (libovolný databázový soubor nebo tabulka obsahující objekty, které lze lokalizovat pravoúhlými rovinnými souřadnicemi). Pro skupinu výkresů lze nadefinovat soubor registrovaných výkresů, popř. soubor hromadného připojení výkresů. K vektorovým výkresům lze připojit libovolné databáze (prostřednictvím položky MSLINK), nebo databázi katastru nemovitostí s připraveným přehledným formulářem o parcele včetně výpočtu ceny na základě bonitních tříd. Objekty, které jsou předmětem takové databáze, lze graficky identifikovat a zobrazit panel s databázovými atributy, lze je hledat, nebo vytvářet dotazy v jazyce SQL. Výsledek SQL dotazu je možné procházet s možností zobrazení běžného záznamu v grafice, ale také tisknout formou jednoduché sestavy. V případě práce s databází katastru nemovitostí se nabízí hledání podle různých kritérií (parcelní číslo, číslo vlastnického listu, jméno vlastníka, a samozřejmě také obecným SQL dotazem), ale také sestavení listu vlastnictví s možností tisku nebo kopírování do schránky.

Data lze zobrazit ve více oknech, přičemž pro každé okno lze nastavit odlišně parametry zobrazení, jako je měřítko, stočení, barva podkladu, ale také způsob prezentace pro jednotlivé zobrazené výkresy, jako je viditelnost výkresu jako celku, ale též viditelnost a barva vrstev a další parametry podle typu toho konkrétného výkresu. Komfortní průvodce tiskem umožňuje nastavit libovolnou velikost tiskové plochy (s případným tiskem po částech, je-li tisková plocha větší než využitelná plocha papíru), do tiskové plochy je možno umístit více pohledů (výřezů) na grafická data, ale kromě nich také různě strukturované popisky, textové objekty a soubory ve formátu RTF.

Ve všech variantách produktů řady G-VIEW je použita technologie G-VIEW pro prezentaci grafických dat.

Pro další úpravy geodetických dat, importy z různých grafických formátů, např. z formátů VFK, VKM, DXF, ale i pro geodetické výpočty lze použít produkt VKM (http://www.gview.cz/vkm.htm).


    
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 09.01.2007 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů