Ing. Svatopluk Sedláček, software G-VIEW a VKM

Informační systémy, geografické informační systémy, geodetické výpočty, geometrické plány

Dodejte svému programovému vybavení lidský rozměr

VKM
G-VIEW
Xml Ruian
G-NET/W
Pracovní postup při GP
Postup pro WSGP
O firmě
Služby
Ceny
Produkty
DTM (DMVS)
Stažení programů

Informace o nás v Evropské databance 

21. 05. 2024 VKM a DTM (DMVS)

Zveřejnili jsme ucelenou informaci o práci v programu VKM pro DTM. Také byla zveřejněna nová verze programu. Na stránce "Testování" najdete nejen odkaz ke stažení, ale další informace a nová instruktážní videa.


25. 04. 2024 Důležitá aktualizace VKM

Jak jsme již avizovali, 25. dubna 2024 je zveřejněna instalace VKM, která by měla podporovat nově zaváděnou službu WSGP 2.10, jež by měla být instalována na serveru ČÚZK během následujících dní. (Aktuální průběh instalace WSGP a WSDP na serveru ČÚZK můžete sledovat zde). Na stránce "Testování" najdete nejen odkaz ke stažení, ale také podrobnější popis změn a nová instruktážní videa. Určitě věnujte pozornost videonávodu Novinky ve WSGP 2.10.

Ještě poznámka k souběžnému provozování VKM verze 5 a 6: Souběžnému provozování nic nebrání, protože instalační balíčky se instalují do rozdílných adresářů (složek). Všechny datové soubory jsou vzájemně kompatibilní. Jen je třeba počítat s tím, že asociace přípon .vfk a .vk15 (popř. i .vk2 a .vkm) spojuje tyto přípony s tou verzí programu VKM, která byla instalována naposledy.


17. 04. 2024 Změna služeb WSGP a novinky k DTM

Podle předběžných informací ČÚZK by mělo dojít v pátek 26. 4. 2024 k přechodu služeb WSGP na vyšší verzi. Již nebude podporováno rozhraní programu VKM verze 5. V průběhu týdne od 22. 4. 2024 bude ale vydána nová verze programu VKM verze 6, která nové rozhraní podporuje. O vydání nové verze vás budeme informovat.

Podrobnosti k implementaci nové služby WSGP

 • v pátek 26.4.2024 do asi 17 hod ještě poběží původní WSGP 2.9. - tedy i starší VKM 5
 • od pátku 17 hod do soboty nebo neděle poběží na serveru ČÚZK instalace WSGP a její testování, tedy bude odstávka služeb WSGP
 • od neděle 12 hod, nejpozději však od pondělí 29.4. už poběží WSGP 2.10, takže bude nutná instalace nové verze VKM 6
Aktuální informace, případně problémy, by měly být zveřejňovány na webu ČÚZK.

!!! K problematice DTM, role editora a tvorby GAD !!!
Na stránce "Testování" najdete nové instruktážní video (videonávod) pod názvem Seznámení s DTM - GAD a editorství.


20. 01. 2024 Blížící se konference VKM 2024 a novinky

Připomínáme, že ve čtvrtek 25. ledna 2024 v 9:30 se koná konference VKM 2024 (viz dřívější oznámení). Registrovaní účastníci by měl během krátké doby obdržet e-mail s pokyny pro videokonferenci.

Na stránce "Testování" najdete několik nových instruktážních videí (videonávodů) a novou publikovanou verzi VKM 6.0.2.0. Jedno z videí prezentuje 3D zobrazení jednotné digitální technické mapy, 3 videonávody se zabývají zakládáním zakázky GP a prací s PM řízením (u služby WSGP).


22. 12. 2023 Úpravy v ceníku v roce 2024

S ohledem na rostoucí náklady a stále vysokou inflaci budeme mírně korigovat některé ceny. Od 1. ledna 2024 bude cena za pronájem VKM v prvém roce užívání 12 000 Kč, v následujících letech pak 10 000 Kč. Cena nových licencí VKM bude od 1. února 2024 činit 36 000 Kč.

Vyjádřením naší vděčnosti "věrným" zákazníkům je, že při této příležitosti nezvyšujeme ceny za Upgrade VKM. Rovněž pro dlouholeté uživatele využívající pronájem VKM odložíme navýšení ceny o 1 rok.


18. 12. 2023 VKM 6.0.1.8 - patrně poslední letošní testovací verze

S potěšením i zadostiučiněním můžeme konstatovat, že plná podpora tvorby výměnného formátu záborového elaborátu VFZE byla dokončena, pouze se vylaďují některé doprovodné excelové soubory.

Co se týče podpory JVF DTM (digitální technické mapy), v zásadě je dokončen import do VKM včetně popisných informací. Další práce na DTM se budou týkat editace popisných informací a exportu do výměnného formátu. Základní algoritmy jsou již připraveny. Ochutnávka i podrobnější informace jsou zde (kolega, který tento článek připravil, to již pojal tak nějak ve vánočním duchu).

Už jste se zaregistrovali na videokonferenci VKM 2024?


05. 12. 2023 Konference VKM 2024

Všichni geodeti užívající SW VKM jsou zváni na konferenci VKM, která se bude konat v termínu 25. 1. 2023 (čtvrtek). Také letos jsme se při plánování konference rozhodli, že namísto tradičního osobního setkání v prostorách brněnského VUT FAST využijeme virtuálního setkání při videokonferenci, na bázi aplikace ZOOM. Sice nás to ochudí o nenahraditelný osobní kontakt, na druhé straně vám to ušetří čas a pohonné hmoty a možná i nervy za zimních podmínek na pozemních komunikacích. Kapacita virtuální místnosti pro videokonferenci s přehledem přesahuje možnosti počítačové učebny. O tom, jak funguje videokonference viz zde. A ještě jedno důležité nóvum: Konference se lze zúčastnit bez platby účastnického poplatku. Máme totiž eminentní zájem na tom, abyste se konference zúčastnili, protože zde lze očekávat řadu významných novinek.

Zaměření konference bude nejen na geometrický plán, ale také na záborové elaboráty, digitální technickou mapu a další věci, o které projevíte zájem.


13. 11. 2023 VKM 6 - jednotný výměnný formát DTM a VFZE

Dokončuje se plná podpora tvorby výměnného formátu záborového elaborátu VFZE. Současně s tím intenzivně pracujeme na podpoře jednotného výměnného formátu DTM (digitální technické mapy).

Probíhá rovněž závěrečná fáze testování VKM verze 6.* (účelem testování je především kontrola plné funkční kompatibility na VKM verze 5.*, tedy prověření, že vše, co fungovalo ve verzi 5, bude fungovat i ve verzi 6). Bližší informace zde. O benefitech verze 6 viz následující článek. Do testování se můžete bez obav zapojit a zároveň nové přednosti "ochutnat".

Chystáme rovněž tradiční konferenci o VKM (zřejmě opět formou videokonference) na konci ledna 2024 - termín ještě bude upřesněn.


28. 06. 2023 Nová VKM 6 je připravena k vyzkoušení

Nadále se věnujeme souběžnému vývoji VKM 5 a VKM 6.

Novou verzi 6 zatím testovali vybraní uživatelé a nyní se k nim můžete připojit.

Aktuální podrobnosti včetně PDF návodu a odkaz ke stažení naleznete zde:

S novou VKM 6 získáte:

 • Nové řešení plně integrované služby WSGP + správce zakázek
 • Funkce hledání adresních bodů a definičních bodů parcel v RÚIAN
 • Vylepšené připojování WMS služeb
 • Automatizace přípravy listin GP a ZPMZ (převod do PDF/A, podpisy a odevzdání)

Další priority ve vývoji:

 • Revize výpočtů výměr, doplnění protokolů (léto 2023)
 • Exporty záborových elaborátů do formátu VFZE (září 2023)
 • Importy dat z DTM ČR, jejich čtení a zobrazení (podzim - zima 2023)


26. 01. 2023 Dopady novely vyhlášky - aktualizováno

Během uplynulých 3 týdnů byly zveřejněny postupně 4 aktualizace VKM. Zdá se, že většina potřeb uživatelů je tím pokryta, ale určitě ještě nejsme na konci cesty. Podrobnější souhrnná informace o tom je zde.


19. 12. 2022 Konference VKM 2023

Všichni geodeti užívající SW VKM byli zváni na konferenci VKM, která se konala v termínu 26. 1. 2023. Také letos jsme se při plánování konference rozhodli, že namísto tradičního osobního setkání v prostorách brněnského VUT FAST využijeme virtuálního setkání při videokonferenci, na bázi aplikace ZOOM. Sice nás to ochudí o nenahraditelný osobní kontakt, na druhé straně vám to ušetří čas a pohonné hmoty a možná i nervy za zimních podmínek na pozemních komunikacích. Kapacita virtuální místnosti pro videokonferenci s přehledem přesahuje možnosti počítačové učebny. Je to tedy jeden z pozitivních přínosů všeho toho okolo pandemie COVID-19, že jsme se naučili pracovat přes videokonference a vzdálený přístup. O tom, jak funguje videokonference viz zde. A ještě jedno důležité nóvum: Konference se lze zúčastnit bez platby účastnického poplatku. Máme totiž eminentní zájem na tom, abyste se konference zúčastnili, protože zde lze očekávat řadu významných novinek.


26. 10. 2022 Úpravy cen

S jednoměsíčním předstihem ohlašujeme plánované úpravy cen, tedy které vstoupí v platnost 26. 11. 2022. Je to reakce na všeobecný růst cen a inflaci. Nejvíce se úprava cen dotkne hodinových sazeb pro účtování vývojových prací a poskytování podpory, a to téměř v hodnotě současného meziročního růstu cen (nikoliv tedy počítáno od poslední úpravy cen v únoru 2021). Ostatních produktů se úprava dotkne spíše symbolicky, a to s ohledem na probíhající i očekávaný další nárůst počtu uživatelů našich produktů, tedy v duchu pozitivního výhledu, takže např. základní sazba za Upgrade VKM bude 5200 namísto 4800, u G-VIEW 1800 namísto 1600.


01. 10. 2022 Příjemný podzim

Milí přátelé a uživatelé softwarů VKM a G-VIEW, po příjemném létě vám přejeme příjemné podzimní dny, ať již na houbách nebo při plné práci.


16. 06. 2022 Vyřešení problémů se zobrazením ortofotomapy

Od 2. června 2022 jsou nepravidelně detekovány problémy se zobrazením WMS ortofotomap. Problémy byly způsobeny změnou struktury poskytovaných dat. Dnešní vydání softwaru VKM i G-VIEW již na to reaguje.

Určitě nebylo špatné přidat si do seznamu WMS tento zdroj: URL="http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ortofoto/MapServer/WmsServer" a pojmenovat ho můžete třeba "Orto ArcGis". Budete překvapeni mírou podrobností (jsou viditelné i jednotlivé stromy v lese). Některé položky současného seznamu WMS serverů ve VKM přestaly fungovat (např. bodové pole), protože na stránkách poskytovatele byly tyto služby přesunuty na jinou adresu. O způsobu řešení budeme informovat.


10. 05. 2022 Vydává se nová verze G-VIEW

Některé rysy softwaru VKM byly implementovány rovněž do G-VIEW.


20. 04. 2022 Dokončení instalace nové verze ISKN 9.3

Podle informací na webu ČÚZK byla instalace ISKN 9.3 dokončena 18.04.2022. Od tohoto data jsou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 6.0. Exporty a importy VFK jsou nyní umožněny pouze v kódování UTF-8. Dosud používaná kódování již nejsou nadále podporována. Po přechodnou dobu lze využít aplikaci "Konverze VFK", která umožňuje obousměrnou konverzi souborů VFK mezi kódováním ISO8859-2 a UTF-8.


12. 04. 2022 Důležitá aktualizace VKM

Podle informací na stránkách ČÚZK bude 14. dubna 2022 na serveru ČÚZK implementovaná nová verze APV (viz také informace o "Přerušení provozu DP a WSDP (také WSGP) ve čtvrtek 14.4.2022 od 14:30 až do 18.4.2022 do cca 18:00"), přičemž jedna z nejpodstatnějších změn pro uživatele softwaru VKM je změna kódování u souborů vfk (s výměnným formátem). Po tomto termínu by tedy všechny vfk soubory vydávané katastrálními pracovišti měly být v kódování UTF-8, což se projeví už v hlavičce souboru v řádku [&HCODEPAGE;"UTF-8"]. Podobně se zřejmě bude očekávat, že výsledky geodetických prací předávané ve vfk souborech budou již v kódování UTF-8.

Proto tyto změny byly implementovány do nové verze VKM 5.1.7.1 spolu s některými z připomínek uživatelů z konference konané v lednu. 


27. 01. 2022 Informace o konferenci VKM 2022

Průběh byl následující:

 • 9:00 Spuštění videokonference (technicky, možnost vyzkoušení funkčnosti připojení atd.)
 • 9:30 Zahájení videokonference - přivítání, technické poznámky
 • 9:40 Sedláček: shrnutí uplynulého roku, na čem se současně pracuje, nástin dalšího vývoje, otázka pokračování vývoje, posílení vývojového týmu
 • 10:00 Prezentace VKM verze 6 beta - nové řešení WSGP a správy zakázek
 • 10:30 Ing. Daniel Svoboda: Ukázka řešení GP
 • 11:10 Ing. Daniel Svoboda: KMD - dotransformace
 • 11:20 Sedláček: Ukázky některých technologických kroků, rastry, atd.
 • 12:00 Přestávka
 • 12:30 Diskuse, dotazy, připomínky
O tom, jak funguje videokonference viz zde.


11. 12. 2021 Pozvání na konferenci VKM 2022

Všichni geodeti užívající SW VKM jsou zváni na konferenci VKM, která se bude konat v termínu 27. 1. 2022. Letos jsme se již po druhé při plánování konference rozhodli, hlavně vzhledem ke koronavirové situaci, že namísto tradičního osobního setkání v prostorách brněnského VUT FAST využijeme virtuální setkání při videokonferenci, na bázi aplikace ZOOM. Sice nás to ochudí o nenahraditelný osobní kontakt, na druhé straně vám to ušetří čas a pohonné hmoty a možná i nervy za zimních podmínek na pozemních komunikacích. Kapacita virtuální místnosti pro videokonferenci s přehledem přesahuje možnosti počítačové učebny. Je zřejmě zcela nepředvídatelné, jaká omezení pohybu a shromažďování osob budou v té době platit a jak nebezpečná budou větší hromadná osobní setkání v uzavřených prostorech. O tom, jak funguje videokonference viz zde.


08. 11. 2021 Další nutná aktualizace VKM-WSGP

7. listopadu 2021 přešlo ISKN (na ČÚZK) na novou verzi, a jak se ukázalo, některé věci okolo služby WSGP vyžadovaly další úpravu. Proto je potřeba (znovu, pokud jste již stahovali verzi z 29. 10. 2021) stáhnout instalační balíček "VKM-WSGP" a nainstalovat jej (viz stránka pro stažení).

 

29. 10. 2021 Důležité aktualizace VKM

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně od 5. listopadu 2021 přechází ISKN (na ČÚZK) na novou verzi, týká se to mj. také služby WSGP. Proto je potřeba stáhnout nový instalační balíček jak samotné aplikace VKM, tak i "cuzk-wsgp" (viz stránka pro stažení). Asi také potěší možnost automatického vyplňování přístupových údajů WSDP ve funkci "Nahlížení" a funkce "Hledání adresního bodu".

Chystané změny (k datu 5. 11. 2021) výměnného formátu vfk by neměly mít na funkčnost programu VKM vliv.


 

17. 12. 2020 Pozvání na konferenci VKM 2021

Všichni geodeti užívající SW VKM jsou zváni na konferenci VKM, která se bude konat v termínu 28. 1. 2021. Letos jsme se poprvé při plánování konference rozhodli, hlavně vzhledem ke koronavirové situaci, že namísto tradičního osobního setkání v prostorách brněnského VUT FAST využijeme virtuální setkání při videokonferenci, na bázi aplikace ZOOM. Sice nás to ochudí o nenahraditelný osobní kontakt, na druhé straně vám to ušetří čas a pohonné hmoty a možná i nervy za zimních podmínek na pozemních komunikacích. Kapacita virtuální místnosti pro videokonferenci zdaleka přesahuje možnosti počítačové učebny. Je zřejmě zcela nepředvídatelné, jaká omezení pohybu a shromažďování osob budou v té době platit. O tom, jak funguje videokonference viz zde.


08. 12. 2020 Plánované úpravy cen 2021

Poslední úprava cen některých našich produktů proběhla před téměř třemi lety. Týkala se především cen za Upgrade produktů. Tentokrát se úprava cen od 1. 2. 2021 bude týkat především ceny za nové pořízení software VKM, nových smluv o pronájmu VKM a ceny hodinové sazby.

Od 1. 2. 2021 tedy bude změněna hodinová sazba za běžnou technickou podporu na 900 Kč, za vývojové práce ad hoc na 1000 Kč. Reflektujeme tím nejen vývoj inflace, ale i běžné ceny v této oblasti, abychom nevytvářeli nesprávný dojem, že naše odbornost je nějak nižší.

Cena za nové pořízení VKM se od 1. 2. 2021 mění na 32 000 Kč, a to po více než 18 letech, kdy se cena neměnila. Podobně cena za nově uzavřené smlouvy o ročním pronájmu softwaru VKM bude 10 000 Kč a za následující roky 9 000 Kč. Tato změna se zatím nedotkne stávajících pronájmů software, což je jistým vyjádřením ocenění mnohým našim věrným zákazníkům (není ničím neobvyklým již 17. nebo 18. rok pokračování pronájmu).

Zatím se nechystají změny cen za Upgrade VKM (naposledy došlo ke změně v roce 2018), změní se jen počet měsíců vyjadřující hranici mezi použitými sazbami, a to pro nejnižší sazbu 4800 Kč z 18 na 14 měsíců, pro prostřední sazbu 6400 Kč z 30 na 26 měsíců. Je pochopitelné, že tato úprava sice znamená reálné zdražení pro ty, kdo s Upgradem měli ve zvyku čekat na nejzazší mez, aby cena byla v té nejnižší sazbě, na druhé straně je to narovnání mezi těmi uživateli, kteří vývoj aplikace pravidelným pořizovaním Upgrade podporovali a těmi, kdo tento příspěvek na vývoj aplikace minimalizovali.


12. 03. 2020 Tisk tabulek ve VKM a G-VIEW

Doufám, že hrátky s microsoftími manýry při aktualizacích skončily. Vzhledem k tomu, že vkládání OLE objektů do tisku (excelové tabulky a wordovské dokumenty) v rámci textového editoru Riched dělalo problémy, nově lze OLE objekty vkládat stejně jako obrázky a navíc měnit jejich velikost (měřítkový koeficient). Více zde


13. 12. 2019 Pozvání na konferenci VKM 2020

Všichni geodeti užívající SW VKM jsou zváni na konferenci VKM, která se bude konat v termínech 16. 1., 23. 1. a 30. 1. 2020. V přihlášce prosím uveďte vaše okruhy zájmu či dotazy (geometrické plány, pozemkové úpravy, tvorba GIS, vektorizace, atd.). Samozřejmě budou také informace o dalším osudu VKM a o službě WSGP, resp. o tom, jak pracovat s psedonymizovanými daty s ohledem na GDPR.


25. 11. 2019 Novinky v aplikaci WSGP a VKM

Po půlročním testování byla zveřejněna úprava aplikace pro WSGP, která umožňuje pracovat s více než 100 otevřenými řízeními. Aplikace VKM je především doplněna o využití WSDP služby CtiOs při importu VFK obsahujícího psedonymizovaná data (označujeme jako odpseudonymizaci). Při importu VKM automaticky rozpozná, zda je nutné provést odpseudonymizaci a ponechá volbu na uživateli. K přístupu ke službě WSDP slouží stejné přístupové údaje (login a heslo) jako pro WSGP. 


25. 03. 2019 Nová verze aplikace WSGP a VKM

Vzhledem k tomu, že pro služby WSDP (a potažmo WSGP) ze strany ČÚZK přestane 31. 3. 2019 fungovat podpora rozhraní verze 2.7, je nutné nainstalovat novou verzi aplikace WSGP (verze 1.8), která již podporuje rozhraní verze 2.8. Současně je k dispozici také nová verze aplikací G-VIEW a VKM. K novým rysům VKM verze 5.1.3.3 patří: 1. Atribut výkresu "Nemaluj břemena" se "pamatuje". 2.  Atribut výkresu GP2014 se implicitně nastavuje. 3. Je zkorektněna funkce generující databázi SPI z hromadného výběru centroidů. 4.  Jsou zkorektněny databázové výstupy z SPI, zejména hledání podle jména. 5. Práce s pseudonymizovanými daty, nevypisuje chybové hlášení. 


23. 02. 2019 Problémy s vytvářením tisků s tabulkami XLS

Přibližně od 7. 2. 2019 provedení aktualizace WIN 7 nebo WIN 8 má za následek nesprávné vykreslování silných a čárkovaných čar ve všech xls tabulkách umisťovaných jako OLE objekty do textového pole tiskové plochy. Některým uživatelům se problém podařilo vyřešit (provizorně) odstraněním poslední aktualizace WIN. Usilovně pracuji na odstranění problému. 


02. 01. 2019 Konference VKM 2019 

Všichni geodeti užívající SW VKM jsou zváni na konferenci VKM, která se bude konat v termínech 17. 1., 24. 1. a 31. 1. 2019. V přihlášce prosím uveďte vaše okruhy zájmu či dotazy (geometrické plány, pozemkové úpravy, tvorba GIS, vektorizace, atd.). Samozřejmě také informace o dalším osudu VKM a o službě WSGP.


29. 11. 2018 WSGP - chyba 436 již odstraněna

28. 11. 2018 WSGP - problémy s přihlášením, chyba 436 Špatný podpis podání

Od včerejšího večera uživatelé služby WSGP dostávají odezvu "chyba 436 Špatný podpis podání". Týká se to nejen uživatelů programu VKM.

Podle konzultace s pracovníky ČÚZK problém je na straně ČÚZK a na jeho odstranění se pracuje. Dokud problém neodstraní, nezbývá než zakládání PM i žádosti o VFK řešit přímo s katastrálním pracovištěm, ať již e-mailem nebo telefonicky. 


16. 11. 2018 Z RSS pro WSDP (WSGP) ČÚZK

Změny pravidel při nakládání s hesly do Dálkového přístupu i Webových služeb DP. ČÚZK - Dálkový přístup do katastru nemovitostí

V pátek 16.11.2018 od 14:30 bude z provozních důvodů zcela přerušen provoz Dálkového přístupu i Webových služeb dálkového přístupu. Obnovení provozu předpokládáme v neděli 18.11.2018 cca od 13:00.

V průběhu druhé poloviny listopadu 2018 dojde ke změně pravidel při nakládání s hesly do Dálkového přístupu i Webových služeb DP a všech navázaných služeb, které přihlašování přes DP využívají (přihlašování do Nahlížení do KN a Návrhu na vklad). Mezi nejvýznamnější změny patří:

 • minimální délka hesla bude 12 znaků
 • platnost hesla bude 18 měsíců
 • přísnější pravidla pro opakování hesla

více naleznete v §19 vyhlášky č. 82/2018 Sb. (o kybernetické bezpečnosti).


21. 09. 2018 Nová verze WSGP

Vzhledem k tomu, že servery ČÚZK přestaly podporovat starší verze WSGP, byla provedena úprava aplikace VKM_WSGP na verzi 1.7 (podporuje rezortní rozhraní WSDP 2.7), k dispozici je ke stažení zde.


02. 03. 2018 Úpravy cen 2018 (aktualizováno)

Jak již byli informováni uživatelé VKM na konferenci, bude se postupně realizovat úprava cen některých položek našeho ceníku. Pravdou je, že v ceníku v posledních 15 letech nedocházelo k žádným změnám vyjma sazby DPH, kterou jsme nemohli ovlivnit. Drželi jsme stabilní ceny veškerých našich produktů i služeb navzdory reálné inflaci. Úprava cen bude ve dvou fázích.

První fáze nastala v předem avizovaném termínu 1. 2. 2018 a od tohoto termínu do ceníku přibyla nová položka "Upgrade VKM po 30 měsících" a její cena je 7000 Kč bez daně. Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé delší dobu nepořizovali Upgrade a nepodíleli se tedy finančně na vývoji softwaru VKM, přestože za poslední 3 roky došlo k řadě úprav a další se chystají, je třeba to zohlednit.

Druhá fáze začla 1. 3. 2018 a od tohoto termínu se ceny Upgrade VKM a další poskytované služby zvýšily o 1/7. Cílem je, aby prostředky z Upgradu postačovaly na další vývoj softwaru VKM.  V následujících měsících se budou přizpůsobovat další položky ceníku.


04. 01. 2018 Konference VKM 2018 

Všichni geodeti užívající SW VKM jsou zváni na konferenci VKM, která se bude konat v termínech 18. 1., 25. 1. a 1. 2. 2018. V přihlášce prosím uveďte vaše okruhy zájmu či dotazy (geometrické plány, pozemkové úpravy, tvorba GIS, vektorizace, atd.). Samozřejmě také informace o dalším osudu VKM a o službě WSGP.


02. 11. 2017 Ke stažení je inovovaná verze služby VKM-WSGP

Na náš web je umístěna inovovaná verze 0.1.403 služby VKM-WSGP. Také je k dispozici novější návod pro využití této služby. Program VKM v současné verzi je plně připraven na změny ve formátu .VFK (VFK verze 5.2) chystané při instalaci nového APV ISKN (v. 8.1) od 16. 11. 2017.


26. 01. 2017 Konference VKM 2017 

Proběhl poslední ze 3 termínů konání konference. Byl jsem mile překvapen pozoruhodným zájmem o produkt VKM a jeho další vývoj. Ve všech termínech jsem se setkal s téměř tvůrčí atmosférou, s konstruktivním přístupem a řadou připomínek, které doufám budou brzy implementovány.


02. 01. 2017 Konference VKM 2017 

Všichni geodeti užívající SW VKM jsou zváni na konferenci VKM, která se bude konat v termínech 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2017. V přihlášce prosím uveďte vaše okruhy zájmu či dotazy (geometrické plány, pozemkové úpravy, tvorba GIS, vektorizace, atd.). Samozřejmě také informace o dalším osudu VKM a služby WSGP.


24. 10. 2016 Vývoj a údržba softwaru VKM prokračují 

Nyní již nebrání nic dalšímu vývoji softwaru VKM a G-VIEW. Nejbližšími cíli jsou dokončení obsluhy služby WSGP, korekce zobrazení ortofota z WMS v jižně položených oblastech a verifikace exportů VFP při pozemkových úpravách. 


22. 8. 2016 Další směrování programu VKM

Vyvíjíme maximální snahu o to, aby byl zajištěn bez velkých průtahů další vývoj i plná technická podpora pro software VKM i G-VIEW. Bereme v úvahu blížící se termín pro podporu výměnného formátu VFP vyšší verze.  


18. 8. 2016 Smutná zpráva 

V obřadní síni brněnského krematoria jsme se rozloučili s Ing. Zdeňkem Konečným, který zemřel 11. 8. 2016 v 65 letech.

Ing. Zdeňka Konečného zná široká geodetická veřejnost, a to nejen z brněnské Geodézie, kde v 80. letech minulého století pracoval ve funkci vedoucího výpočetního střediska a později více jako výzkumný a vývojový pracovník, z jehož píle vzešly oblíbené počítačové programy ZK SEZ, KED a další, a později v prostředí WINDOWS programy VKM a G-VIEW.
Dá se říci, že za celou tu dobu více než 30 let naší spolupráce jsem ho poznal jako člověka férového, vysoce erudovaného, zdravě neústupného, navzdory zdravotním potížím vitálního, schopného neúnavně bojovat s jakýmkoli technickým problémem až do jeho překonání. (Viz také krátký článek uveřejněný v časopise Zeměměřič 16. 8. 2016)