KLOAKUS

 

Domů
Vstupy
Výstupy
Nastavení
Ke stažení
Kontakt

Lze nastavit několik parametrů pro výstupy : 

- druhy výstupů 

u podélných profilů: 

- délkové i výškové měřítko 

- umístění ve výkrese 

- parametry pro případné posuny srovnávací roviny 

- obsah kresby (okrajový rámeček, značky šachet, popisové pole, …) ad.

u situace: 

- měřítko - výšky jednotlivých textů ad.