KLOAKUS

 

Domů
Vstupy
Výstupy
Nastavení
Ke stažení
Kontakt

Vstupy jsou řešeny s ohledem na metodu zaměření. Několika způsoby lze načíst libovolný seznam souřadnic:  

· selekce bodů s použitím libovolného kódování  

· jednoduchý ruční převod

Editaci naměřených hodnot či dopočty u výškových údajů je možno provádět ve speciálním formuláři.